НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, або Про сліпих вождів сліпих

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ,
або Про сліпих вождів сліпих … вони — сліпі вожді сліпих; а якщо сліпий веде сліпого, то обоє впадуть у яму.

 

Людина влаштована так, що багато речей вона сприймає як належне, як таке, що не потребує доказів і підтверджень. Для одних це «по телевізору сказали», для інших — думка начальника та ін. Є низка «очевидних» речей і в сфері охорони праці. Так, напевно, багато спеціалістів з охорони праці думають, що:

  • комісії Держгірпромнагляду (створені центральним апаратом і теруправліннями) складаються винятково з належним чином навчених і атестованих працівників;
  • у ГНМЦ викладають тільки атестовані викладачі;
  • навчальні центри, що навчають інспекторів Держгірпромнагляду, працюють у правовому полі тощо.
Однак це не завжди так. І ті, хто вчить нас жити, хто шукає в нас недоліки, самі по вуха в беззаконні.

ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ, НАУКОВИХ, СОЦІАЛЬНИХ СТАТУСІВ

Не всім випало щастя народитися первістком у родині монархів. Більшість повинні домагатися статусу та положення в суспільстві власними силами й розумом. Залежно від «посади» шлях досягнення та процедура отримання регалій різні.
1. Церква.
За вченням як Право-славної, так і Католицької Церков, однією з істотних ознак канонічної легітимності й дійсності священства взагалі та єпископства зокрема визнається їхнє апостольське спадкоємство, тобто прийняття священства від того, хто сам отримав повноту влади в Церкві від Апостолів — через послідовну і безперервну низку їх спадкоємців.Апостольське спадкоємство здійснюється в Церкві через єпископів. Єпископська хіротонія (свячення) має відбуватися собором єпископів (тобто декількома єпископами) — мінімум двома єпископами (1-е Апостольське Правило), крім особливих випадків (Вікіпедія).
2. Наука.
Процедура захисту кандидатської дисертації багато-етапна. Спеціалізована вчена рада доручає спеціалістам із числа комісії підготувати висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її спеціальності та профілю вченої ради, про кількість та обсяг публікацій, особистий внесок здобувача.
Висновок комісії має містити відомості про актуальність і новизну, достовірність результатів, практичну значимість дослідження, публікації, відповідність дисертації спеціальності та профілю вченої ради. Також у висновку рекомендуються опоненти і провідна організація, зазначається додатковий перелік адрес для розсилання автореферату. Висновок підписується всіма членами комісії.
Для розгляду кандидатської дисертації призначаються два офіційні опоненти, один з яких має бути доктором наук. Офіційними опонентами призначаються співробітники різних орга-нізацій. Тільки один з опонентів може бути членом вченої ради, де відбувається захист, або співробітником організації, де відбувається захист.
Відгук про дисертацію має підготувати і провідна організація. Цей відгук підписує доктор наук з відповідної спеціальності; при цьому він не має права бути членом вченої ради, у якій відбувається захист дисертації (aspirant.com.ua).
3. Злочинний світ.
Велика сходка нині потрібна для коронації. Якщо раніше було достатньо рішення трьох авторитетних злодіїв, то тепер обов’язкова сходка, щоб були присутні не менше 15 авторитетів. Втім, через конфлікт збирають сходку зазвичай зі «своїх» (тобто з одного клану), що далеко не завжди визнається всім злодійським співтовариством. Так, останнім часом у Москві Хасан коронував на такій сходці чотирьох: Армена, який живе в Україні, а також білоруса, дагестанця та росіянина. Останні троє нині відбувають терміни за різні злочини (білорус — на батьківщині, інші в РФ). За чутками, дагестанця та росіянина вже «пригальмували», позбавили злодійського звання.
А взагалі-то є інформація: щоб уникнути подібних ексцесів, процес коронації у всьому злодійському співтоваристві припинено на невизначений час (segodnya.ua).

Яке навчання мають пройти
чиновники Держгірпромнагляду?

Візьмемо три найважливіші документи (НПАОП 0.00-7.12-13, НПАОП 01.0-1.01-12, НПАОП 28.52-1.31-13), прийняті в 2012–2013 рр., що набрали чинності відповідно в серпні, січні, лютому 2013 року.
Очевидно, що їхні вимоги мають бути реалізовані на тисячах підприємств. Тисячі спеціалістів повинні знати, дотримуватися, впроваджувати ці найважливіші НПАОПи. Длятого щоб хтось чомусь навчав, він має бути сам навчений. Те ж саме стосується тих, хто перевіряє знання.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

(Держгірпромнагляд України)

 

22.11.2013      № 11542/0/8.2-9.1-9/6/13
Журнал «Все про охорону праці»

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула Ваш запит на інформацію і повідомляє.
Запитання. Чи проходили члени комісії Держгірпромнагляду (створеної на виконання п. 5.2 Типового положення) навчання та перевірку знань за такими НПАОП (за можливості — вказати дати проходження навчання):
• Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05.06.2013 № 317, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 р. за № 1071/23603;
• Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджені наказом МНС від 26.11.2012 № 1353, зареєстрованим в Мін’юсті України 14.12.2012 за № 2075/22387 (НПАОП 01.0-1.01-12);
• Правила охорони праці під час зварювання металів, затверджені наказом МНС від 14.12.2012 № 1425, зареєстрованим в Мін’юсті України 04.01.2013 за № 63/22595 (НПАОП 28.52-1.31-13).
Відповідь. Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, визначених у пункті 5.2 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — Типове положення), проводиться комісією, створеною наказом Держгірпромнагляду.
До складу комісії входять керівники управлінь та відділів, провідні фахівці Служби, представники інших органів державного нагляду за охороною праці (за згодою), представники відповідних профспілок (за згодою), а також викладачі охорони праці Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду» (далі — ДП «ГНМЦ»).
Члени комісії навчаються один раз на три роки згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб (додаток 4 до Типового положення), який є загальним для вивчення питань охорони праці для всіх категорій спеціалістів з охорони праці, визначених у Типовому положенні, у тому числі посадових осіб.
<…>                                                                                                                                

Заступник Голови 
   С. Дунас

 

І ось ще одне роз’яснення на цю тему.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

13.08.2013 №         7925/0/8.1-03/6/13 Журнал «Все про охорону праці»

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула Ваш лист і повідомляє.
Запитання. Чи мають проходити навчання та перевірку знань самі члени комісії, яка створюється наказом спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (відповідно до п. 5.2 Типового положення)?Де саме та в якому порядку? Чи проходили голова та члени комісії (чинної) таке навчання та перевірку знань?
Відповідь. Статтею 18 Закону України «Про охорону праці» встановлено пряму норму щодо проходження працівниками навчання з питань охорони праці. Порядок проведення такого навчання регламентується Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — Типове положення).
Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб визначено розділом 5 Типового положення.
Згідно із пунктом 5.1 Типового положення навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, у тому числі і членів комісій з питань охорони праці, проводиться під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки.
Відповідно до пункту 5.2 Типового положення голова та члени комісії, а також посадові особи Держгірпромнагляду та його територіальних управлінь навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України, за Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці, які передбачені додатком 4 до Типового положення. Результати перевірки знань оформлюються Протоколом комісії з перевірки знань з питань охорони праці встановленого зразку.
Наказом Держгірпромнагляду від 19.02.2013 № 31 «Щодо організації проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ДП «ГНМЦ» створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, до складу якої входять Голова, заступники Голови, керівники управлінь та відділів Держгірпромнагляду, які в установленому законодавством порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, представники інших органів державного нагляду за охороною праці, а також представники відповідних профспілок (беруть участь у роботі відповідних комісій за згодою).
Запитання. Чи мають проходити навчання та перевірку знань викладачі охорони праці Головного навчально-методичного центру Держгірпромнагляду? Де саме та в якому порядку?
Відповіді не надано. — Ред.
Запитання. В Реєстрі НПАОП декілька сотень НПАОП, за якими має/може проводитися навчання. Чи вповноважені та чи мають необхідні знання станом на 2013 рік члени комісії (яка створюється відповідно до п. 5.2 Типового положення) за всіма чинними НПАОП? Чи лише на окремі? Якщо на окремі, то на які саме?
Відповіді не надано. — Ред.
<…>

Заступник Голови Служби С. Дунас

Однак на аналогічні запитання Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України відповідає кардинально протилежне.

Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України

На інформаційний запит від 18 листопада 2013 року

Запитання 1. Скільки викладачів з охорони праці було навчено у 2012–2013 роках:
а) за НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»;
б) НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» — окремого обліку не ведеться;
в) НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
Відповідь. Звернень від викладачів з охорони праці на навчання за зазначеними Правилами протягом 2012–2013 років не було. Запитання 2. Скільки працівників інспекторського та керівного складу Держгірпромнагляду було навчено у 2012–2013 роках за зазначеними НПАОП?
Відповідь. Посадові особи системи Держгірпромнагляду України проходять підвищення кваліфікації як державні службовці, за відповідною професійною програмою. Зазначеною програмою передбачено вивчення галузевої складової, до змісту якої входять вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, дія яких поширюється на види економічної діяльності, до яких належать піднаглядові підприємства.

Перше що кидається в очі — за зазначеними НПАОП не навчено жодного викладача й, можливо, жодного працівника інспекторського та керівного складу Держгірпромнагляду! Як тоді організовано процес навчання в масштабах країни!? Як організовано перевірку знань у найважливіших травмонебезпечних галузях і за травмонебезпечними спеціальностями!?
Відповідь напрошується сумна. На сьогодні ніякої системи не існує. Хто як хоче та як може, так і навчає. Бардак, анархія, беззаконня...
Чим же тоді займається Держгірпромнагляд? Як організовано процес контролю над якістю та повнотою навчання? Та й чи навчені самі інспектори Держгірпромнагляду взагалі за НПАОП?

 

ХТО ОБМАНЮЄ?

Отже, щодо перевірки знань посадових осіб Держ-гірпромнагляду спливли дві діаметрально протилежні точки зору.
Офіційна позиція Держгірпромнагляду — голова та члени комісії, а також посадові особи Держгірпромнагляду та його теруправлінь навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять у ГНМЦ за Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці, які передбачені додатком 4 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005, зареєстрованого в Мін’юсті 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (далі — Типове положення). Нижче буде представлено лист аналогічного змісту за підписом першого зама голови Держгірпромнагляду В. Шайтана.
ГНМЦ проти цього: «Посадові особи системи Держгірпромнагляду України проходять підвищення кваліфікації як державні службовці, за відповідною професійноюпрограмою».
Хтось явно лукавить.
Якщо підійти з точки зору здорового глузду, то позиція Держгірпромнагляду не витримує критики. Оскільки виходить, що члени комісії, створеної Держгірпромнаглядом, складають іспити тій же комісії Держгірпромнагляду. Звучить це якось нерозумно.
Аналіз законодавства також показує, що в цьому питанні обманює Держгірпромнагляд. Так, порядок навчання держслужбовців передбачено нормативно-правовими актами. Наприклад, на законодавчому рівні:

Підвищення рівня професійної компетентності
державного службовця

Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця проводиться за кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом, у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, в інших формах у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищихнавчальних закладах згідно із законодавством (п. 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу»).
На рівні підзаконних актів:

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Строк та форми підвищення кваліфікації визначаються державними органами, у яких працюють державні службовці, залежно від сфери їх діяльності.
Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами відповідно до вимог Національної академії, узгоджуються з державними органами та Нацдержслужбою України.
Особи, які підвищили кваліфікацію за професійними програмами, отримують свідоцтво державного зразка.
(Витяги з п. 3.2, п. 3.5, п. 3.6 Порядку, затвердженого наказом Нацдержслужби № 65 від 06.04.2012, зареєстрованого в Мін’юсті 04.05.2012 за № 713/21026).

Навчальні центри, що навчають інспекторів Держгірпромнагляду

Було б дивно, якби чиновники проходили навчання в перукарнях, кіосках, вино-горілчаних відділах гастрономів. Здоровий глузд і логіка підказують, що підготовка та підвищення кваліфікації держслужбовців мають проходити в навчальних закладах, статус яких підтверджено та перевірено.
Тієї ж думки дотримується й законодавство. Згідно з Порядком ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженим постановою Кабміну № 1019 від 08.08.2007, діяльність з підвищення кваліфікації держслужбовців має ліцензуватися.
Чи є ліцензії в навчальних закладів, які навчають інспекторів Держгірпромнагляду?
Ми знайшли згадування про три таких навчальних заклади.
1. ГНМЦ. На сайті Нацдержслужби в переліку навчальних закладів, які мають право проводити навчання держчиновників, зазначено ГНМЦ (але за тим же джерелом, його ліцензія закінчилася в середині 2013 року; триває процедура отримання нової ліцензії).
2. Центр підготовки державних гірничотехнічних інспекторів (далі — ЦПДГТІ).
Ось роз’яснення, розміщене на офіційному сайті ЦПДГТІ (mitc.in.ua):

012014a.jpg
3. Центр навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем (далі — Центр).
Цитата: «Центр навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем створено на базі ДП «Петровський завод вугільного машинобудування». Там навчатимуть працювати з УТАС всіх працівників: від диспетчера до керівників вугільних підприємств, а також інспекторів ержгірпромнагляду та працівників служб охорони праці» (сайт Донецького теруправління Держгірпромнагляду, donetsktu.dn.ua).
Для довідки. Редакція надсилала запити до ЦПДГТІ та Центру з проханням надати копії наявних у них ліцензій, а також просила повідомити форму документа, який видається після закінчення навчання.
Центр на запит не відповів.
ЦПДГТІ повідомив, що для держслужбовців проводяться семінари. Вони не є підвищенням кваліфікації. Після закінчення курсу навчання інспекторам видається сертифікат недержавного зразка.
Запитання вголос. Чи доречно 96-годинну програму навчання держінспекторів називати словом «семінар(и)»?
Враховуючи, що питання навчання держслужбовців курирує Нацдержслужба, ми запитали в неї про законність навчання в зазначених навчальних центрах.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

№ 278/70-14 від 16.01.2014 Журнал «Все про охорону праці»

Національне агентство України з питань державної служби розглянуло Ваш запит від 10 січня 2014 року № 6 та інформує.
Відповідно до інформації, наданої Міністерством освіти і науки України листом від 31 жовтня 2012 року № 1/12-8746, Центр підготовки державних гірничотехнічних інспекторів та Центр навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем до реєстру галузевих закладів післядипломної освіти, які отримали ліцензію Міністерства освіти і науки України з підвищення кваліфікації державних службовців у галузі знань «Державне управління», не включені.
Головний навчально-методичного центр Держгірпромнагляду України до зазначеного реєстру включений і може проводити підвищення кваліфікації для державних службовців у галузі знань 1501 «Державне управління».
Ліцензування освітньої послуги щодо підвищення кваліфікації фахівців проводиться відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».
Відповідно до пункту 3 зазначеного Порядку навчальні заклади та інші юридичні особи або фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності розпочинають діяльність з надання освітніх послуг після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг, а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) навчального закладу — після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії навчального закладу. Згідно з пунктом 5 Порядку ліцензування діяльності підприємств, установ та організацій з професійно-технічного навчання на виробництві проводиться у разі, коли передбачається видача документа про освіту державного зразка.
Оскільки Центр підготовки державних гірничотехнічних інспекторів та Центр навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем до реєстру галузевих закладів післядипломної освіти не включені, підвищення кваліфікації державних службовців в цих закладах проводитись не може.

Заступник Голови Нацдержслужби України 
М. Дячишин

 

Запитання без відповідей

Які вимоги висуваються до викладачів ГНМЦ? Яке вони повинні проходити навчання, з якою періодичністю, кому складати іспити? — Невідомо (читай — у ГНМЦ на сьогодні мають право викладати гастарбайтери, знайдені на вокзалі).
Яке навчання повинні проходити чиновники Держ-гірпромнагляду? — Невідомо (принаймні, наглядове відомство саме для себе це питання ще не вирішило).
І головне питання: ХТО та з ЯКИМИ знаннями перевіряє знання в нас? — Невідомо…
Безсумнівно, ці питання не абстрактні. Вони проявляються в повсякденному житті: це і якість перевірок інспекторами підприємств, і об’єктивність проведення розслідувань, і багато чого іншого. Однак це вже тема для іншої розмови…

О. Дердін,
О. Цибульник,
дійсний член (академік) Академії
безпеки та основ здоров’я України

 
« МАСШТАБНА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ, або Про межі компетентності техекспертів з охорони праці   СОДОМ І ГОМОРА В ОПРАЦЮВАННІ ТА ЗАТВЕРДЖЕННІ НПАОП: коли вже почне литися палаюча сірка? »