Тайна за семью печатями: нормативно-правовые акты об охране труда
f4.jpg

Конституция Украины утверждает: человек, его жизнь, здоровье, безопасность — наивысшая социальная ценность (ст. 3); обязанность государства — защищать жизнь человека (ст. 27).
Возможно ли эффективно обеспечивать сохранение жизни и здоровья человека, если документы, определяющие «кому», «что» и «как» для этого необходимо предпринять, труднодоступны?
Каждый специалист в сфере охраны труда время от времени сталкивается с проблемой отсутствия необходимой нормативной базы. И тому есть ряд причин: как явных (нет соответствующих работающих официальных интернет-ресурсов, недостаточно развита сеть магазинов, реализующих литературу по охране труда, высокая цена последней), так и скрытых (с юридической точки зрения данные причины малообъяснимы). Об этих «скрытых» причинах и пойдет речь.

КАК СОЗДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ

Головному редактору журналу
«Все про охорону праці»
Дердіну О. В.

 

Ми як судові експерти зі спеціальностей 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці» і 10.15 «Дослідження причин та наслідків надзвичайних ситуацій в гірничий промисловості і в підземних умовах» Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, відповідно до роду своєї діяльності, весь час працюючи з нормативно-правовими актами (НПА) з охорони праці, давно бачимо, що в галузі їх розробки, реєстрації й оповіщення про вихід нових НПА коїться, м’яко кажучи, щось не до ладу. Тому Вашу статтю «Реєстр чудес...» («Все про охорону праці», № 12, грудень 2008 р.) уважаємо вельми актуальною. Але хочемо загострити один момент, який Ви теж порушили, а саме щодо розробки нових НПА, зокрема, у вугільній промисловості України.
Сьогодні наша країна за один мільйон тонн видобутого вугілля «платить» життями п’яти гірників. І на цьому негативному фоні у вугільній промисловості України почала поширюватися практика розповсюдження розроблених нормативно-правових актів з охорони праці на комерційній основі, тоді як, приміром, у радянський час ці документи, які регламентують безпеку гірничих робіт, в обов’язковому порядку безкоштовно розсилалися виробничим об’єднанням, вугільним шахтам, науково-дослідним і проектним інститутам, науково-технічним бібліотекам тощо.
Зокрема, в наказах № 513 від 06.10.2005 міністра палива та енергетики України І. Плачкова і № 539 від 14.11.2006 міністра вугільної промисловості України С. Тулуба щодо СОУ 10.1-00185790-002-005 «Правила технічної експлуатації вугільних шахт» зазначено: «...забезпечити видавництво і розповсюдження його серед організацій і підприємств вугільної промисловості на підставі їх замовлень та оплати...». Крім того, в самих цих ПТЕ є така примітка: «Право власності на цей документ належить Мінвуглепрому України. Відтворювати, тиражувати чи розповсюджувати документ повністю або частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Мінвуглепрому заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Мінвуглепрому України». В Міністерстві юстиції України цей правовий акт не зареєстрований, тоді як, наприклад, інший важливий документ НПАОП 10.0-1.01-05 «Правила безпеки у вугільних шахтах» (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 257 від 16.11.2004) — зареєстровано в Мін’юсті України 23.03.2005 за № 327/10607. Де логіка?! Не зрозуміло.
Все вищевказане обумовлює те, що нормативно-правові акти з охорони праці врешті-решт стають дефіцитом, а це, у свою чергу, не сприяє зниженню аварійності гірничих підприємств і рівня травматизму у вуглевидобувній галузі та істотно заважає експертній діяльності. Безумовно, є право на інтелектуальну власність, але тоді необхідно щось робити хоча б зі своєчасним оповіщенням всіх, хто повинен виконувати вимоги цього «комерційного» нормативно-правового акта з охорони праці, про те, що цей НПА розроблено. Ось ми й підійшли до проблеми реєстру НПАОП...
І наприкінці ще один наглядний приклад. Якщо ми — судові експерти — з великими труднощами дістали НАОП 9.1.70-5.01-81 «Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд», то що тоді можна говорити про багатьох власників цих громадських закладів, де теж спостерігається високий рівень травматизму?! Вони, може, й не здогадуються про існування цього НПА. Але ж незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності!..

Експерт, д.т.н., проф.
Експерт, к.т.н., с.н.с.
Експерт, к.т.н.
В. К. Костенко
Ю. О. Кривченко

А. А. Крупка
02.02.2009
Итак, очевидно, что информационное обеспечение вопросов охраны труда — это не проблема какого-то отдельно взятого предприятия.
Трудности в доступе к нормативно-правовым актам (НПА) существуют даже у уважаемых организаций, специалистов которых невозможно заподозрить в неумении или нежелании организовать поиск необходимых документов...

 

КЛАССИФИКАЦИЯ «ТАЙН»

Для системности рассмотрения вопроса разделим все  НПА по охране труда, которые в Украине (с момента обретения независимости) официально не опубликованы и к которым нет свободного доступа, на документы:
1) «законно неопубликованные». К ним относятся НПА по вопросам охраны труда времен СССР, действующие на территории Украины в соответствии с постановлением ВР Украины от 12.09.91 № 1545-XII «О порядке временного действия на территории Украины отдельных актов законодательства Союза ССР» (сюда относится и упомянутая «Инструкция по технике безопасности при эксплуатации спортивных сооружений», НАОП 9.1.70-5.01-81).
2) «полулегальные». В № 12 за 2008 год в статье «Реестр чудес...» подробно излагалась ситуация с НПА, которые должны были быть зарегистрированы в Минюсте. По непонятным причинам надзорное ведомство по охране труда этот шаг не предприняло. В итоге имеем огромный массив документов, с одной стороны, не имеющих юридической силы, а с другой — вместо них ничего другого нет, плюс они находятся в госреестре (например «Правила охраны труда на автомобильном транспорте», НПАОП 60.2-1.28-97);
3) «стандарты». Сюда относятся стандарты и приравненные к ним документы (например «Правила технической эксплуатации угольных шахт»).

 

ОБ «ОГРАНИЧЕННОМ ДОСТУПЕ» Рассмотрим судьбу упомянутого документа — «Правил технической эксплуатации угольных шахт».

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.10.2005
№ 513

Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України «Правила технічної експлуатації вугільних шахт»

З метою забезпечення виконання норм Закону України «Про охорону навколишнього середовища», Гірничого закону України наказую:
1. Затвердити та з 1 січня 2006 року надати чинності стандарту Мінпаливенерго України «Правила технічної експлуатації вугільних шахт».
2. Директору Донецького науково-дослідного вугільного інституту (ДонВУГІ) Грядущому Б. А. присвоїти цьому стандарту позначення, зареєструвати у Держспоживстандарті та забезпечити видавництво і розповсюдження його серед організацій і підприємств вугільної промисловості на підставі їх замовлень та оплати.
3. З моменту введення в дію цього стандарту визнати такими, що втратили чинність, Правила технічної експлуатації вугільних шахт, затверджені Мінвуглепромом СРСР від 05.01.75.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра палива та енергетики України Тополова В.С.
Міністр 
І. Плачков

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ

14.11.2006
№ 539

Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому України
СОУ 10.1-00185790-002-2005 «Правила технічної експлуатації вугільних шахт»
 З метою забезпечення виконання норм Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Гірничого закону України наказую:

1. Затвердити та з 1 січня 2007 року надати чинності стандарту Мінвуглепрому України

«Правила технічної експлуатації вугільних шахт».
2. Директору Донецького науково-дослідного вугільного інституту (ДП «ДОНВУГІ») Грядущому Б. А. присвоїти цьому стандарту позначення, зареєструвати у Держспоживстандарті та забезпечити видавництво і розповсюдження його серед організацій і підприємств вугільної промисловості на підставі їх замовлень та оплати.
3. З моменту введення в дію цього стандарту визнати такими, що втратили чинність, «Правила технічної експлуатації вугільних шахт», затверджені Мінвуглепромом СРСР від 05.01.1975 р.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра вугільної промисловості України Радченка В. В.

Міністр
С. Тулуб

Чем так примечательны «Правила технической эксплуатации угольных шахт»?
1. Во вступительной части упомянутых приказов Минтопливэнерго и Минуглепрома утверждается, что они были изданы с целью выполнения Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» и Горного закона Украины. К сожалению, представители министерств забыли, что законы состоят из статей, пунктов и т. д. и решили не утруждать себя конкретикой. Но это и не удивительно, т. к. необходимость присвоения статуса стандарта «Правилам технической эксплуатации угольных шахт» законодательство (в т. ч. и указанные законы) напрямую не предусматривает.
2. В Украине множество документов, схожих по своей сути на «Правила технической эксплуатации угольных шахт». Однако им не присвоен статус «информации с ограниченным доступом». Например, в режиме свободного доступа к информации находятся такие Правила технической эксплуатации.

Название документа

Реквизиты документа

Регистрация в Минюсте

Правила технической эксплуатации систем водоснабжения
и канализации населенных пунктов Украины

Приказ Госжилкомхоза
№ 30 от 05.07.95

21 июля 1995 г.
под № 231/767

Правила технической эксплуатации железных дорог Украины

Приказ Минтранспорта
№ 411 от 20.12.96

25 февраля 1997 г.
под № 50/1854

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Приказ Минтопливэнерго
№ 258 от 25.07.2006

25 октября 2006 г.
под № 1143/13017

Правила технической эксплуатации тепловых установок
и сетей

Приказ Минтопливэнерго
№ 71 от 14.02.2007

5 марта 2007 г.
под № 197/13464

Правила технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения в гражданской авиации Украины

Приказ Минтранспорта
№ 381 от 08.05.2007

21 июня 2007 г.
под № 705/13972

Правила технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений

Приказ Минтранспорта
№ 492 от 13.06.2007

9 июля 2007 г.
под № 780/14047

Правила по технической эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов

Приказ Госстроя
№ 121 от 05.04.2007

Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины

Приказ Госстроя
№ 9 от 19.01.99

Правила технической эксплуатации межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта Украины

Приказ Минтранспорта
№ 654 от 27.11.2000

29 декабря 2000 г.
под № 968/5189

Правила технической эксплуатации речных портовых гидротехнических сооружений

Приказ Минтранспорта
№ 251 от 29.03.2004

27 июля 2004 г.
под № 932/9531

Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений

Приказ Минтранспорта
№ 257 от 27.05.2005

13 октября 2005 г.
под № 1191/11471

Курьез. Нельзя расстрелять человека дважды... Зато дважды «убить» документ можно. Старую редакцию «Правил технической эксплуатации угольных шахт», утвержденных Минуглепромом СССР от 05.01.75 г., отменили дважды. Сначала — Минтопливэнерго, потом «контрольный выстрел» по бездыханным Правилам через год произвел Минуглепром. Не менее парадоксально выглядит повторное утверждение действующих Правил.

Версия. Как бы во все времена не повышались цены на соль и на хлеб — их люди покупали и будут покупать. Другими словами, есть такие товары, на приобретение которых цена влияет не очень сильно.
Вышесказанное, в определенной степени, относится и к НПА по охране труда...
Выгодным коммерческим продуктом НПА становятся только при условии отсутствия к ним свободного доступа.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

Если проследить судьбу документов Минтопливэнерго по вопросам охраны труда, то стать информацией с ограниченным доступом было суждено также, например:

Название документа Минтопливэнерго

Реквизиты

Нормативный документ «Обучение и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации. Положение»

№ 377 от 10.08.2005

Отраслевой руководящий документ «Система управления охраной труда на предприятиях электроэнергетики Минтопливэнерго Украины. Положение»

№ 678 от 27.10.2004

Отраслевой нормативный документ «Проведение дней охраны труда в электроэнергетике. Положение»

№ 677 от 27.10.2004

Как следствие — НПА по охране труда должны приобретаться на платной основе в «Отраслевом резервно-инвестиционном фонде развития энергетики».
В этом списке была даже «Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим вследствие несчастного случая, произошедшего во время обслуживания энергетического оборудования» (приказ Минтопливэнерго № 378 от 10.08.2005, отменен в 2006 году). Получается, если хочешь сохранить жизнь человека, то сначала заплати...

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В качестве образца для подражания принято приводить опыт стран Европейского Союза или США. Отойдем от этой традиции, и обратим взор на северного соседа.
Например, в рамках комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства, для популяризации норм и правил охраны труда, а также надлежащего соблюдения техники безопасности в России создан ресурс — www.tehbez.ru. Надо найти кодекс, актуализированный текст НПА по охране труда, правила по санитарной гигиене, или даже «скачать» необходимую инструкцию по охране труда — пожалуйста, бесплатно и в любое время.
В Украине такие программы не работают. Хотя, например, в свое время за государственные средства был создан Научно-методический кабинет по вопросам охраны труда при Главном учебно-методическом центре (сайт в сети Интернет: www.ukrnmc.kiev.ua). Он задумывался как источник бесплатной информации (в т. ч. и база НПА по охране труда). По состоянию на конец февраля 2009 года на различные комбинации запросов для поиска информация не выдавалась (об этом подробнее в одном из следующих номеров).
А посему сотни НПАОП, ДСТУ, ГОСТов, регламентирующих на рабочем месте требования к уровню шумов, вибраций, к микроклимату и многое другое, так и будут оставаться тайной за семью печатями.
Возвращаясь к написанному. Наше издание более года назад уже освещало проблему свободного доступа к НПА по охране трудав сети интернет (№ 9 за 2007 год «Охрана труда в сети интернет: норматив и реальность»). В двух словахвспомним, о чем шла речь. Согласно п. 8 «Порядка обнародования в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти» (постановление Кабинета Министров Украины от 04.01.2002 № 3) на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, кроме всего прочего, должны размещаться нормативно-правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию этого органа. Формально это означает, что каждый документ, внесенный в реестр НПАОП, должен быть размещен в режиме свободного доступа на официальном сайте Госгорпромнадзора.
Получается, что либо приблизительно 90 % существующих НПАОП не входит в компетенцию надзорного ведомства по охране труда, либо последнее нарушает требования законодательства… С тех пор ничего не изменилось. Единственное, что приходит на ум — такой хаос кому-то выгоден.

ЭПИЛОГ

Есть серьезные доводы говорить, что НПА, регламентирующие вопросы сохранения жизни и здоровья, не могут быть информацией с ограниченным доступом. Например, это следует из ст. 22, ст. 28 и ст. 30 Закона «Об информации». А анализ требований ст. 4 и ст. 10 Закона Украины «О стандартизации» могут привести к противоположным выводам (органы государственной власти имеют право присваивать отдельным документам статус стандарта).
В виду сложности и неоднозначности юридической стороны вопроса, хочется апеллировать к здравому смыслу.
Очевидно, что вопросы безопасности на производстве должны всячески популяризироваться и быть доступны всем категориям работников: и инженерам по ОТ, и работникам профсоюзов, и контролирующим органам, и даже простому работнику. И уж точно не «засекречиваться».
Редакция обращается к Минтопливэнерго, Мин-углепрому, Госпотребстандарту, а также другим заинтересованным органам для изложения официальной позиции по данной проблеме.

 

А. Дердин,

 
« Храбрость, граничащая с безумством   Никто не забыт? Ничто не забыто? »