МАСШТАБНА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ, або Про межі компетентності техекспертів з охорони праці

До діяльності, пов’язаної з об’єктами, що становлять небезпеку для життя та здоров’я оточуючих, як правило, держава висуває низку вимог. Якщо людина або організація їх виконують, їм видають належний документ (ліцензія, дозвіл тощо).
Але надані права не безмежні. Дозвіл на мисливську рушницю не дає права придбати та носити АК-47. Із правами на водіння легкового авто не можна сідати за кермо автобуса тощо.
Тому, щоб окулістів не залучали до видалення зубів, щодо «небезпечних» видів діяльності передбачається наявність певних меж компетентності.
У попередньому номері ми почали розмову про порядок підтвердження компетентності в системі Держгірпромнагляду.
Є (точніше, має бути) такий порядок і такі межі щодо діяльності техекспертів з охорони праці...

Використана література
та скорочення

Порядок № 687 (або Порядок діагностування) — Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабміну № 687 від 26.05.2004.
Порядок № 16 (або Порядок атестації) — Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затверджений наказом Держгірпромнагляду № 16 від 20.12.2006, реєстрація в Мін’юсті 07.02.2007 за № 103/13370.
Порядок № 1107 (або «дозвільний» Порядок) — Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабміну № 1107 від 26.10.2011.

Частина 1. Порядок діагностування

Уявімо, що діяльність із ремонту квартир стала ліцензуватися. І припустимо, Вам треба зробити ремонт у ванній.
Перший варіант. Запрошуєте одну бригаду, і вона робить весь обсяг робіт.
Другий варіант. Ліцензії видаються вузько-спеціалізовані. Збити плитку — одна ліцензія, змінити труби — друга, установити нову сантехніку — третя і т. д. У результаті, скоріш за все, доведеться мати справу з десятком бригад. Що вкрай незручно.
Уявімо: той хто видає «ремонтні» ліцензії, крім того, має свої «ремонтні» бригади. Звісно, він буде прагнути, щоб нескінченно збільшити кількість напрямків діяльності.
На установку зеленої чи рожевої ванни потрібна окрема ліцензія. Якщо змішувач із душем — ще одна. І так далі. Хто виграє від таких маніпуляцій? Очевидно, ті хто: А) ці межі компетенцій установлює (особливо, якщо він до того ж має свій фінансовий інтерес); Б) великі організації, які мають можливість надати повний комплекс послуг. У питаннях експертиз з охорони праці ці А та Б де-факто збігаються — це підприємства і структури Держгірпромнагляду.
Звичайно ж, це вкрай нездорова ситуація, коли регулятор ринку та суб’єкти господарської діяльності — один організм. Все це пряма дорога до корупції та зловживань.
Але справа не в цьому, або навіть не тільки в цьому.
Зрозуміло, що діагностика ліфта істотно відрізняється від діагностики трубопроводу. Не викликає сумнівів і те, що програми навчання експертів відповідних напрямків повинні відрізнятися.
Спеціалізація потрібна. І очевидно, що чим вужча спеціалізація — тим вище якість виконаних робіт. З іншого боку, мати атестованого експерта на кожну марку устатковання неможливо.
Ми підійшли до головного. Має бути досягнуто певного консенсусу. Спеціалізацій має бути настільки багато, щоб забезпечити високу якість експертної діяльності. Але разом з тим така кількість напрямків діяльності техекспертів повинна обмежуватися можливостями національної економіки. Плюс механізм установлення компетентності не повинен бути інструментом боротьби «державної монополії» (у вигляді держЕТЦ) з малими та середніми експертними організаціями. Ідеального співвідношення досягти неможливо.
У будь-якому разі тут ключові слова — консенсус, компроміс.
«Хотілки» головного гравця ринку експертних послуг з охорони праці (держЕТЦ) мають хоч кимось обмежуватися.
Як же це реалізовано на практиці? Чи знайдено компроміс між потрібним і достатнім?

Правова основа атестації

Технічний огляд та/або експертне обстеження устатковання підвищеної небезпеки мають право проводити атестовані в передбаченому Держнаглядохоронпраці порядку фахівці спеціалізованої, експертної та уповноваженої організації (п. 5 Порядку № 687).
Держнаглядохоронпраці установив зазначений порядок (Порядок № 16) та в додатку 1 до нього визначив «Напрями діяльності експертів технічних з промислової безпеки». Їх дев’ять.
1. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання гірничорудної, нерудної та вугільної промисловості.
2. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв.
3. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання нафтогазовидобувної промисловості.
4. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості.
5. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання.
6. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води).
7. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів, ліфтів, підйомників, ескалаторів, канатних доріг іфунікулерів) та атракціонів стаціонарних та пересувних.
8. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічного транспорту.
9. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.
Згідно з п. 4.7 Порядку № 16: «Відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження, реєструються ГНМЦ та розміщуються на сайті Держгірпромнагляду».

Як насправді

Сайт Держгірпромнагляду (dnop.gov.ua) під час спроби отримати відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження, перенаправляє до сайту ГНМЦ (gnmc.kiev.ua).
Станом на вересень минулого року видавалася інформація за 72 напрямками діяльності експертів (на час написання статті автор нарахував 76 напрямків). Звісно, слід надати трибуну організаторам цих метаморфоз.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

05.09.2013     № 8766/0/11-9.1-9/6/13  
 
Журнал «Все про охорону праці»

Про надання роз’яснення
Держгірпромнагляд України розглянув Ваш лист (вх. № Д-565 від 21.08.2013, далі — Лист) та повідомляє.
Щодо питання 1 Листа (На підставі яких документів з 9 напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки в дійсності їх встановлено 72? — Ред.).
Наведені у Вашому Листі сімдесят два напрями діяльності експертів технічних визначались протягом 1996–2006 років підготовки експертів технічних на підставі наказів Держнаглядохоронпраці, які втратили актуальність.
У 2006 році на підставі додатка 2 «Перелік об’єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» (на даний час втратила чинність) наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16 «Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки» (далі — Наказ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2007 р. за № 103/13370, визначено дев’ять напрямів діяльності експертів технічних.
Оскільки напрями, що зазначені у Наказі, достатньо об’ємні, то їх кількість була розширена до 21 (наказ Держгірпромнагляду від 20.04.2007 № 83 «Про затвердження переліку напрямків діяльності експертів технічних з промислової безпеки та форми посвідчення»).
У зв’язку зі змінами у законодавстві деякі з напрямів втратили актуальність. На даний час ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» здійснює підготовку експертів технічних за 18-ма напрямками діяльності експертів технічних.
Щодо питання 2 Листа (Чому Держгірпромнагляд не виконує вимог п. 4.7 Порядку, де вказано, що «відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження, реєструються ГНМЦ та розміщуються на сайті Держгірпромнагляду»? — Ред. ).
Інформація про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження, міститься на сайті Держгірпромнагляду України в розділах «Довідкова інформація» — «Реєстри» — «Відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устатковання підвищеної небезпеки» http://gnmc.kiev.ua/index.php?option=com_experts&Itemid=52.

Щодо питання 3 Листа (На підставі якого документа в електронній базі з відомостями про технічних експертів немає відомостей про технічних експертів державних ЕТЦ? — Ред.).
Інформація про технічних експертів державних експертно-технічних центрів знаходиться в загальній базі «Відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устатковання підвищеної небезпеки».

Перший заступник Голови
В. А. Шайтан

Відповідь на запитання 1

Перше. Наглядове відомство повідомляє: «Оскільки напрями, що зазначені у Наказі, достатньо об’ємні, то їх кількість була розширена до 21».
Сайт Верховної Ради дозволяє, зокрема, відстежити статус документа (чинний чи ні), а також дати внесення до документів змін та їх зміст. Заходимо в історію змін до Порядку № 16.

022014.jpg

Офіційно до Порядку № 16 змін ніхто не вносив. Порядок № 16 чинний! Напрямків має бути 9! Розширення напрямків до 21 (якщо говорити словами нашого президента) — шлеперство. А юридичною мовою — кримінальщина.
Напрямки діяльності техекспертів (читай — процес навчання та перевірки знань) на сьогодні установлено незаконно!
Далі теж цікаво: «У зв’язку зі змінами у законодавстві, деякі з напрямів втратили актуальність. На даний час ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» здійснює підготовку експертів технічних за 18-ма напрямками діяльності експертів технічних».
І знову Держгірпромнагляд підло обдурює. Заходимо на сайт ГНМЦ. У затвердженому графіку навчання на 2014 рік техекспертів — навчання заплановано за 20-ма напрямками (не заплановано навчання за 21-м напрямком — «Експерт з організації та проведення навчання з охорони праці»).
Друге. Якщо з 2007 року накази, що встановлюють зайві півсотні напрямків, втратили чинність, то невже за сім років не можна було навести у відповідному реєстрі порядок?
Більш того. Всі ці сім років помилки не просто залишалися на сайті. Вони оновлювалися! Тобто це може свідчити, що реєстр, якщо хочете, навмисно фальсифікується. Чому навмисно? Судіть самі.
Використовуючи пошукову функцію бази експертів — «Вибір прав, що надані експерту», наведемо для прикладу кілька результатів пошуку.
Уточнення: вибір напрямків було зроблено у випадковий спосіб. Єдине — ми не брали ліфти та котли, там список експертів більш ніж значний (хоча експертів держЕТЦ там теж знайти не вдалося).
Отже...
Спеціальність: «Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження атракціонної техніки»

П. I. Б.

Підприємство

Посада

№ посв.

Дата ост. екз

Русяєв Вячеслав Михайлович

ТОВ «Науково-виробничий центр «Атракціон

технічний директор

96-06-31

2012-06-20

Шпак Микола Олександрович

ТОВ «Науково-виробничий центр «Атракціон

директор

96-06-41

2012-06-20

Спеціальність: «Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження барокамер, водолазної техніки та спорядження»


П. I. Б.

Підприємство

Посада

№ посв.

Дата ост. екз

Александров Сергій Васильович

Київська морська школа ТСО України

викладач

29-06-1

2012-04-04

Корольов Володимир Валентинович

ТОВ «НВО «ДОНТЕХСЕРТ

заступник директора

29-06-6

2012-04-04

Спеціальність: «Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг і стаціонарних та пересувних атракціонів»

П. I. Б.

Підприємство

Посада

№ посв.

Дата ост. екз

Бояджян Карен Ростомович

НЦТБ МЧС Армении

експерт технічний

541-13-1

2013-10-25

Уважно дивимося на дати. Зміни до бази вносилися в 2012–2013 рр. Висновок — база чинна, оновлена. Виходить, розповіді про напрямки експертної діяльності з далеких 1996–2006 рр. — не більш ніж «художній свист». Адже дати — «свіженькі».
Висновок, що напрошується, — працівники Держгірпромнагляду навмисно порушують вимогу юстированого Порядку № 16, запроваджуючи на ринку експертних послуг з охорони праці хаос і беззаконня.

Відповідь на запитання 2

«Відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження, реєструються ГНМЦ та розміщуються на сайті Держгірпромнагляду» (п. 4.7 Порядку № 16).
Держгірпромнагляд відповідає, що розміщує дані на своєму сайті. І для переконливості дає точну адресу цієї самої бази (http://gnmc.kiev.ua<...>). Непоганий жарт — сказати «ми розміщуємо на своєму сайті», і одразу дати адресу «чужого» сайту.

Відповідь на запитання 3

Ще раз повернемося до наведених вище прикладів. Відповідно до них, наприклад, в Україні на такий вид діяльності, як проведення технічного огляду та/або експертного обстеження атракціонної техніки, мають право всього 2 (дві!!!) особи. І жодної з держЕТЦ. Проте Держгірпромнагляд продовжує наполягати: «Інформація про технічних експертів державних експертно-технічних центрів знаходиться в загальній базі «Відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устатковання підвищеної небезпеки».
Можливо, десь якось техексперти держЕТЦ якимось чином і є в базі. Хто знає... Але тоді, напевно, слід визнати факт — у базі експертів рукотворний безлад.
Підсумуємо про Порядок № 687. Конституція (ч. 2 ст. 19) вимагає: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Як видно, на Держгірпромнагляд Конституція не поширюється. Або навіть не так. Якщо Держгірпромнагляду не подобається законодавство, він своїми напівтаємними напівзаконними наказами його дещо «підправляє» у правильний, потрібний йому, бік.
Так це і є той самий консенсус, що вище згадується, по-держгірпромнаглядовськи?

Частина 2. «Дозвільний» Порядок

У № 8 за 2013 рік ми вже піднімали тему експертної діяльності (див. статтю «Темна» сторона науково-технічної підтримки Держгірпромнагляду»).
Анатолій Додарчук (екс-глава профспілки працівників Житомирського ЕТЦ) і Григорій Антоненко (екс-начальник Житомирського ЕТЦ) повідали секрети організації експертної діяльності, які новий менеджмент почав активно впроваджувати починаючи з минулого року.
Виявляється, у Житомирському ЕТЦ в 2013 році було масштабне звільнення атестованих експертів (за напрямками: харчова, лісова, деревообробна, текстильна, газова промисловість, а також в АПК).
Проте Житомирський ЕТЦ за цими напрямками продовжував видавати експертні висновки. А Житомирське теруправління Держгірпромнагляду за цими так званими висновками «шльопало» дозволи. Після відчайдушного вчинку (що заслуговує на повагу) Н. Куркчи (екс-керівника прес-служби Житомирського ЕТЦ), яка прикувала себе наручниками до сейфа в знак протесту проти звільнення, неприємні факти набули розголосу. Відповідно до наявної у нас інформації житомирськими правоохоронцями було за даними фактами відкрито 3 кримінальні провадження.
Для довідки. Відгадайте, що трапилося з начальником Житомирського теруправління Держгірпромнагляду після відкриття згаданих кримінальних справ? Ні-ні. Не варто хвилюватися. Ні до якого СІЗО пиріжки передавати не треба. Такі цінні кадри потрібні... правильно, у Києві! Що ж порадіємо — у теруправлінні Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві новий начальник. Отож бо! Донецькі своїх у біді не залишають.
Цікавий факт. Не знаючи про плани дій житомирських правоохоронців, ми самі направили матеріали до МВС. Через певний час Вашого покірного слугу викликали до слідчих органів на допит. Здивував вибір територіальності органу МВС, на який розписали справу (Деснянський район м. Києва). Здивувало й те, що слідчий ставив запитання тільки щодо ознак складу злочину, передбаченого ст. 172 Кримінального кодексу (можливо, незаконне звільнення керівника прес-служби Житомирського ЕТЦ). Для підтримки спілкування та для підвищення власної інформативності автор запитав у слідчого: чому копають тільки в одному напрямку. Чому допит не ведеться за ознаками посадових злочинів щодо дозвільно-експертної діяльності (службова підробка, перевищення службових повноважень та ін.)? Відповідь була щось на кшталт, що «не було команди». Цікаво, скільки ще має трапитися аварій, скільки чоловік має загинути в результаті експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, щобправоохоронні органи зацікавилися цим питанням?
Ми запитали у Держгірпромнагляду:

  • За якою формою станом на сьогодні робляться висновки експертизи?
  • Чи мають бути атестовані експерти, які проводять експертизу за Порядком № 1107?
  • Яким саме документом встановлено порядок, напрямки такої атестації та кваліфікаційні вимоги до експертів?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

№ 8453/0/11-9.1-9/6/13  
 
Журнал «Все про охорону праці»
Про надання роз’яснення

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула Ваш лист (вх. № Д-564 від 21.08.2013) та повідомляє.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі — Порядок).
Відповідно до п. 3 Порядку висновок експертизи складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за формою, розробленою Держгірпромнаглядом і затвердженою в установленому порядку.
У зв’язку з введенням в дію з 01.11.2011 Порядку Держгірпромнаглядом України розроблено форми висновків експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, якими на цей час керуються територіальні органи Держгірпромнагляду України та експертні організації, на період до їх затвердження в установленому порядку.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до рішення Колегії Держгірпромнагляду від 25 квітня 2013 року заплановано розробку таких нормативно-правових актів:
1. Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107» в частині атестації фахівців, які мають право проводити експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання. Термін — ІІІ квартал 2013 року.
2. Проекту наказу Міненерговугілля України «Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити експертизу стану охорони праці та промислової безпеки суб’єкта господарювання».
3. Проекту наказу Міненерговугілля України «Про затвердження форм висновків експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки та інструкцій з їх складання».
4. Проекту наказу Міненерговутілля України «Про затвердження вимог до експертних організацій, що мають намір проводити експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва».
Термін розробки проектів наказів — у 4 місячний строк після набрання чинності проекту постанови, зазначеної у пункті 1.

Перший заступник Голови   В. Шайтан

Календар підказує, що ІІІ квартал 2013 року начебто давно вже минув. Де обіцяне?

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК

У попередньому номері йшлося про загадково-мутну схему підтвердження компетентності членів комісій Держгірпромнагляду з перевірки знань, а також викладачів ГНМЦ.
Щодо підтвердження компетентності техекспертів все набагато гірше.
Порядок № 687. Напрямки діяльності техекспертів мають чітко встановлюватися Порядком № 16. Де-факто він регламентується наказом Держгірпромнагляду від 20.04.2007 № 83. З огляду на те, що останній не зареєстровано в Мін’юсті, виходить — напрямки діяльності техекспертів на сьогодні установлено незаконно. Техекспертам видаються посвідчення незаконного зразка.
Як наслідок, вся діяльність, проведена поза правовим полем, — незаконна. А якщо так, то всі «огляди, випробування та експертні обстеження (технічне діагностування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» на сьогодні проводяться поза межами законно встановленої компетенції (читай — незаконні або сумнівно законні).
Порядок № 1107. Законно встановлених напрямків діяльності техекспертів з охорони праці на сьогодні не існує. Це означає, що не існує й експертних організацій, які відповідають вимогам Порядку № 1107.
Як наслідок:
а) техексперти не мають належно встановлених меж компетенції;
б) експертні висновки видаються організаціями, які не установлено в законному порядку;
в) форму висновків експертизи, порядок їх складання, їх зміст тощо встановлено незаконно;
г) усі дозволи, видані на підставі Порядку № 1107 (з урахуванням пп. а, б, в), мають більш ніж сумнівну законність.
Як же треба було постаратися, щоб розвести такий безлад? Скільки треба було докласти зусиль, щоб замість експертної діяльності створити тотальний правовий смітник?Може здатися, що в керівництві Держгірпромнагляду засіли бездарі та ледарі. Але можливо, це й не так. Скоріше, це такий стиль керівництва, що запроваджується і заохочується міцними донецькими господарниками. Так легше керувати. Усе вирішується в ручному режимі, а не так, як сказано в законодавстві.
Можливо тому в міжнародних рейтингах корупція України на таких ганебних місцях?
Відомий телеперсонаж Антибіотик говорив: «Украдеш велосипед сядеш. Украдеш вагон товару — нічого не буде».
Щодо охорони праці цю істину можна переформулювати так. На день спізнишся із проведенням інструктажу з охорони праці — оштрафують. А якщо організуєш масштабні фальсифікації у видачі дозволів — тебе підвищать. Наприклад, переведуть керувати до столиці...

О. Дердін

 
« РЕВОЛЮЦІЇ ПРИХОДЯТЬ ТА ВІДХОДЯТЬ — МАФІЯ БЕЗСМЕРТНА, або нові-старі кадри в охороні праці   НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, або Про сліпих вождів сліпих »