СХЕМИ КОРУПЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: ВІДПОВІДЬ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ

Вдповідь на відповідь

Корупція вбиває. У буквальному значенні. Наприклад, зовсім нещодавно стали відомі подробиці придбання МОЗом «швидких» за завищеною вартістю. Прямий наслідок — недозакуплені машини, несвоєчасно надана медична допомога тим, хто її гостро потребує. Усе те ж саме можна сказати й про корупцію в охороні праці. Тільки тут смертоносні наслідки зазначеного явища ще більш очевидні. Корупція руйнує ринок чесної конкуренції у сфері послуг з експертизи, навчання, діагностики. Немає сенсу працювати краще, якісніше, дешевше. Усі вершки збирають ті, хто ближче до владного корита. У результаті й відбувається торгівля посвідченнями про проходження перевірки знань, купуються результати експертизи, збирається «винагорода» з роботодавців…

Загальний підсумок. Можливо, і не шкода, що представники нечесної корумпованої влади собі набивають кишені. Страшна ціна крадійства та махінацій. Корупція, як іржа — непомітно, але ґрунтовно знищує охорону праці. У цих умовах кожен вибух або аварія перестають бути випадковістю. НП стають стабільною закономірністю корумпованої державної політики.

Корупція вбиває. У буквальному значенні. Наприклад, зовсім нещодавно стали відомі подробиці придбання МОЗом «швидких» за завищеною вартістю. Прямий наслідок — недозакуплені машини, несвоєчасно надана медична допомога тим, хто її гостро потребує. Усе те ж саме можна сказати й про корупцію в охороні праці. Тільки тут смертоносні наслідки зазначеного явища ще більш очевидні. Корупція руйнує ринок чесної конкуренції у сфері послуг з експертизи, навчання, діагностики. Немає сенсу працювати краще, якісніше, дешевше. Усі вершки збирають ті, хто ближче до владного корита. У результаті й відбувається торгівля посвідченнями про проходження перевірки знань, купуються результати експертизи, збирається «винагорода» з роботодавців…

Загальний підсумок. Можливо, і не шкода, що представники нечесної корумпованої влади собі набивають кишені. Страшна ціна крадійства та махінацій. Корупція, як іржа — непомітно, але ґрунтовно знищує охорону праці. У цих умовах кожен вибух або аварія перестають бути випадковістю. НП стають стабільною закономірністю корумпованої державної політики.

Яка репутація в найближчого оточення Януковича? Більшість, не замислюючись, відповість — шахраї та злодії. До речі, багатьох з них уже офіційно оголошено в розшук.

Яка репутація може бути в людини, яка довгі роки пишалася, що вона людина цієї команди? Напевно, відповідь буде аналогічна.

Після виходу статті «Революції приходять та відходять — Мафія безсмертна, або Нові-старі кадри в охороні праці» (№ 3 за 2014 рік) до редакції надійшов лист від Держгірпромнагляду. Він наполягає, що член команди колишнього президента має ділову репутацію, і її, виявляється, можна ще чимось зіпсувати. Загалом, Держгірпромнагляд вимагає спростувань.

Що ж, ми зобов’язані надати всі точки зору. Тому наводимо згаданий документ без купюр.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

(Держгірпромнагляд України)


09.04.2014 № 2808/0/8-04/6/14  

Редакція журналу

«Все про охорону праці»

Головному редактору Дердіну О. В.

Заява про спростування недостовірної інформації

У журналі «Все про охорону праці» № 3 за 2014 рік опубліковано статтю під назвою «Революції приходять та відходять — Мафія безсмертна, або Нові-старі кадри в охороні праці», у якій зазначається про ознаки відмивання коштів в системі Держгірпромнагляду.

Зазначена інформація підлягає спростуванню, оскільки є недостовірною, непідтвердженою, та такою, що не відповідає дійсності і негативно впливає на репутацію Держгірпромнагляду та її керівництва. Так, одним із основних принципів інформаційних відносин згідно зі статтею 2 Закону України «Про інформацію» є достовірність і повнота інформації, а статтею 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації» передбачено зобов’язання журналіста подавати для публікації об’єктивну та достовірну інформацію.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

У статті стверджується про те, що: «Після 2010 року Держгірпромнагляд настійно почав «рекомендувати» купувати прилади у «правильної Макіївської фірми». У підтвердження даної інформації наведено лист Державного комітету України з промисловоїохорони праці та гірничого нагляду на ім’я начальника державного підприємства.

Однак дана інформація є неповною та перекрученою, оскільки відповідно до Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 408, здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління.

Реалізація зазначених функцій здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, а саме: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», якими визначено право державних підприємств самостійно здійснювати свою господарську діяльність на основі статуту, а Держгірпромнагляд, як орган управління, здійснює контроль за дотриманням положень статуту, проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема, виконання показників фінансових планів підприємств.

Також, згідно з Примірним статутом державного комерційного підприємства, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 26.07.2012 року № 870, підприємство самостійно обирає предмет договору, визначає зобов’язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству, а управління підприємством здійснюється його директором, який несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом.

Отже, рішення щодо укладання господарських договорів та його істотних умов є виключною компетенцією підприємства, а лист Держгірпромнагляду, на який зроблено посилання у статті, містить згоду на придбання обладнання, але на підставі відповідного звернення експертно-технічного центру, про надання такої згоди.

Інформація про підписання листів-дозволів виключно за підписом Голови, а натомість такі листи підписував заступник Голови — Дунас С. В., є також недостовірною, оскільки листи заступник Голови — Дунас С. В. підписував як Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду до завершення процедури ліквідації Комітету.

Інформація про механізм підписання контрактів із керівниками державних підприємств на 1 рік з метою принесення або придбання необхідних приладів є неправдивою та перекрученою, оскільки на момент підготовки статті у журналі ані журналіст О. В. Дердін, ані головний редактор журналу «Все про охорону праці» не зверталися до Держгірпромнагляду із запитом про наявність контрактів із керівниками державних підприємств строком на 1 рік, укладених після 12.10.2011 року.

Викладена у статті інформація про вкладання низки ЕТЦ мільйонів коштів в облаштованість пансіонату «Нептун» та будування на території цього пансіонату котеджів віп-класу, один із яких належить особисто Голові Держгірпромнагляду, є неправдивою та недостовірною інформацією, що зачіпає честь та гідність Голови Держгірпромнагляду та негативно впливає на його ділову репутацію, так і на ділову репутацію Держгірпромнагляду.

Так, згідно з постановою Пленуму Верховного Суду 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків, а під діловою репутацією юридичної особи, у тому числі підприємницьких товариств, фізичних осіб — підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Інформація, викладена у статті, про те, що один із котеджів віп-класу належить особисто Голові Держгірпромнагляду, фактично ігнорує той факт, що відповідно до Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, яка розміщена на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду, такого нерухомого майна у власності Голови не має.

Розповсюдження такої інформації шляхом направлення електронною поштою примірників журналу «Все про охорону праці» № 3 2014 до територіальних органів Держгірпромнагляду та державних підприємств, які належать до сфери управління Держгірпромнагляду, призвели до негативної суспільної оцінки та зачіпають честь та гідність Голови Служби.

В цілому викладена інформація про здійснення господарської діяльності експертно-технічними центрами суперечить вимогам законодавства, що врегульовує відповідні правовідносини для державних комерційних підприємств, та не враховує визначені повноваження на законодавчому рівні, а саме Закон України «Про управління об’єктами державної власності, для органів управління об’єктами державної власності».

Враховуючи зазначене, на підставі статті 63 Конституції України, статті 2 Закону України «Про інформацію», статтей 26, 37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації»

ВИМАГАЄМО від редакції журналу «Все про охорону праці» опублікувати спростування поширених відомостей, що не відповідають дійсності та принижують честь та гідність, ділову репутацію Голови Держгірпромнагляду та ділову репутацію Держгірпромнагляду шляхом:

1) невідкладного розміщення протягом трьох календарних днів на офіційному інтернет-сайті журналу «Все про охорону праці» (ot.org.ua) інформаційного повідомлення про спростування недостовірної інформації, опублікованої у статті під назвою «Революції приходять та відходять — Мафія безсмертна, або Нові-старі кадри в охороні праці» у журналі «Все про охорону праці» № 3 за 2014, а саме:

— інформацію, що після 2010 року Держгірпромнагляд настійно почав «рекомендувати» купувати прилади у «правильної Макіївської фірми». У підтвердження даної інформації наведено лист Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на ім’я начальника державного підприємства;

— інформацію про підписання листів-дозволів виключно за підписом Голови, а натомість такі листи підписував заступник Голови — Дунас С. В.;

— інформацію про механізм підписання контрактів із керівниками державних підприємств на 1 рік з метою принесення або придбання необхідних приладів;

— інформацію про вкладання низки ЕТЦ мільйонів коштів в облаштованість пансіонату «Нептун» та будування на території цього пансіонату котеджів віп-класу, один із яких належить особисто Голові Держгірпромнагляду.

2) розміщення спростування у запланованому найближчому випуску журналу «Все про охорону праці». Спростування повинно бути набрано тим же шрифтом і поміщено під заголовком «Спростування» як і стаття під назвою «Революції приходять та відходять — Мафія безсмертна, або Нові-старі кадри в охороні праці» у журналі «Все про охорону праці» № 3 за 2014, а саме:

— інформацію, що після 2010 року Держгірпромнагляд настійно почав «рекомендувати» купувати прилади у «правильної Макіївської фірми». У підтвердження даної інформації наведено лист Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на ім’я начальника державного підприємства;

— інформацію про підписання листів-дозволів виключно за підписом Голови, а натомість такі листи підписував заступник Голови — Дунас С. В.;

— інформацію про механізм підписання контрактів із керівниками державних підприємств на 1 рік з метою принесення або придбання необхідних приладів;

— інформацію про вкладання низки ЕТЦ мільйонів коштів в облаштованість пансіонату «Нептун» та будування на території цього пансіонату котеджів віп-класу, один із яких належить особисто Голові Держгірпромнагляду,

та направлення такого випуску журналу у електронному вигляді на адресу територіальних органів Держгірпромнагляду та державних підприємств, які належать до сфери управління Держгірпромнагляду.

Дані повідомлення повинні сповістити користувачам сайту та читачам журналу, що інформація, викладена у статті під назвою «Революції приходять та відходять — Мафія безсмертна, або Нові-старі кадри в охороні праці» у журналі «Все про охорону праці» № 3 за 2014 про діяльність Держгірпромнагляду, Голови Держгірпромнагляду та про ознаки відмивання коштів в системі Держгірпромнагляду, є недостовірною.

При цьому звертаю вашу увагу на наступне.

У випадку, якщо наведені спростування не будуть опубліковані, права та інтереси Держгірпромнагляду будуть захищені у судовому порядку із застосуванням всіх передбачених законом засобів такого захисту.

Голова Служби О. І. Хохотва

 

Приємний початок

Щиро потішило, що Держгірпромнагляд не став вимагати, наприклад, спростування інформації:

 • про схеми відмивання коштів на інформаційно-консультаційних послугах;
 • доведення найбагатшого Донецького ЕТЦ до стану, коли він змушений брати позику на виплату заробітної плати;
 • придбання контрольно-вимірювальної техніки за багаторазово завищеними цінами;
 • придбання за рахунок коштів держЕТЦ занедбаного піонертабору із проблемною земельною ділянкою за 5 мільйонів гривень;
 • схеми відмивання коштів за рахунок невиправдано високих сум за участь у відомчих семінарах і конференціях;
 • сплату ЕТЦ відсотка надходжень сумнівній організації.

Якщо зазначена інформація не спростовується, це може свідчити про мовчазну згоду. Якщо погоджуються, то, у принципі, цього достатньо, щоб стверджувати, що керівництво Держгірпромнагляду вже заробило собі гарні терміни, можливо навіть із конфіскацією.

Юридична частина

Держгірпромнагляд вимагає спростувати чотири фрагменти. Зупинимося на кожному з них докладно.

1. Вимога спростувати інформацію, що після 2010 року Держгірпромнагляд настійно почав «рекомендувати» купувати прилади у «правильної Макіївської фірми». У підтвердження цієї інформації наведено лист Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на ім’я начальника державного підприємства.

Відповідь. Взагалі не зрозуміло, яка інформація обурила Держгірпромнагляд. Що має спростувати редакція? Яка інформація, на думку Держгірпромнагляду, правдива та неспотворена? Що купували в «НЕправильної Макіївської фірми»? Або що Держгірпромнагляд не «рекомендував», а «вимагав»? Чи автор повинен спростувати лист, написаний Держгірпромнаглядом? Усі ці вимоги абсурд, та й годі. А тепер серйозно.

Компанія п’яних друзів здійснює групове зґвалтування. Хтось ґвалтує, хтось просто стоїть поруч, мовчки із цікавістю спостерігаючи. Запитання. Чи буде в суді вважатися, що ті, хто мовчав, насправді були проти? Наприклад, у справі Оксани Макар за ґрати потрапив і той, хто навіть не ґвалтував і не вбивав. Але повернемося до закупівель. Отже, маємо задокументований факт — керівник держвідомства схвалює придбання приладу вартістю 220 тисяч за двократно завищеною ціною (за 412 тисяч).

Запитання. Чи можна такий огидний дозвіл уважати «рекомендаціями» до дій? Напевно, так.

Раніше ЕТЦ закуповували прилади в різних фірм за ринковими цінами, а потім ЕТЦ одночасно раптово вирішують закуповувати за підвищеними цінами в якоїсь донецької фірми. Випадковість? Можливо. А можливо, результат певних «рекомендацій». Це очевидний висновок. Це все рівно, що доводити, що небо голубе (для одного це очевидно, а інший, можливо, і дальтонік).

Щоб уникнути тяганини (очевидне-суперечливе), є літературний прийом. Слово/фраза, які можуть викликати різночитання, беруться в лапки. Це припускає, що вони нічого не стверджують. Читач сам вирішує, як саме сприйняти інформацію. Якщо від сукупності даних на Держгірпромнагляді загорілася шапка, то редакція тут ні до чого.

Для довідки. У нас немає завдання підставити під удар якийсь ЕТЦ. Вони самі часто ставали заручниками ситуації. Тому, як і минулого разу, зупинимося на контрактах Кримського ЕТЦ. Враховуючи, що постачальник залишився на материковій частині України, усі його контракти з іншими держЕТЦ легко перевірити. Наведена таблиця допоможе скласти уявлення про «ринковість» цін, за якими «правильна фірма» (або «неправильна», якщо так більше подобається Держгірпромнагляду) поставляла для держЕТЦ прилади.

Найменування, позначення,

тип товару

Реквізити договору постачання між Кримським ЕТЦ

і ТОВ «Техпромтрей…»

Ціна за один. у грн із ПДВ

Орієнтовна ринкова ціна станом на 2011 рік

Тепловізор TI-160

0115-09/11 від 15.09.2011

97 500,00

27 000,00 грн

Вимірник зношування сталевих і гумотросових канатів ІНТРОС

0106-10/11 від 06.2011

468 000,00

220 000,00

(якщо з набором датчиків — до 250 тис.)


Відеоендоскоп напівжорсткий (Æ 4,5-16 мм, L = 0,9 — 10м) з відеоподовжувачем до ендоскопу (5 метрів, Æ9мм )

0215-09/11 від 15.09.2011

46 500,00

26 000,00

(відеоендоскоп 17–18 тис., відеоподовжувач

7–8 тис.)

2. Вимога спростувати інформацію про підписання листів-дозволів виключно за підписом Голови, а натомість такі листи підписував заступник Голови — Дунас С. В.

Відповідь. І знову ми маємо справу з маячнею сивої кобили в місячну ніч. У статті міститься саме таки зворотне твердження. Там говориться, що Хохотва боявся підписувати ці незаконні листи. Тому звалив «брудну» роботу на Дунаса. Що й підтверджувалося наведеним листом-погодженням.

Є в заяві і якісь розпливчасті пасажі, що, мовляв, Дунас С. В. підписував такі листи як Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду до завершення процедури ліквідації Комітету.

Це окреме неподобство, яке заслуговує на пару абзаців (оскільки держслужбу, зважаючи на все, незабаром будуть знову реорганізовувати, ліквідаційні комісії будуть знову створюватися). Звернемося до Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (постанова КМУ № 1074 від 20.10.2011). Там, зокрема, вказується, що право підписувати документи щодо здійснення повноважень та виконання функцій з формування і реалізації державної політики у визначеній Президентом України сфері надається керівнику утвореного органу виконавчої влади (п. 14).

Повноваження ліквідаційної комісії встановлено в п. 17–19 зазначеного документа. Там немає нічого про розпорядження фінансами (у тому числі про надання дозволів на придбання вимірювальної техніки). Більш того. Немає такої державної посади, як голова ліквідаційної комісії. З таким же успіхом під документом можна підписатися: «водій, рибалка, замголови комітету». З юридичної точки зору в зазначеному контексті це те ж саме.

Станом на час реєстрації листа (листопад 2011 року) головою новоствореного органу (Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України) був О. Хохотва. Підстава: Указ Президента № 1190/2010 від 23.12.2010. Тому підписувати листи, пов’язані зі значним витрачанням держкоштів, повинен був він. Повинен, але не підписував.

До всіх зазначених неподобств є ще загадковий момент. С. Дунас підписався в листі як замголова комітету. Але він ним тоді вже не був! На час підписання його посада називалася інакше — замголови служби (Указ Президента про призначення на посаду № 99/2011 від 17.01.2011).

3. Вимога спростувати інформацію про механізм підписання контрактів із керівниками державних підприємств на 1 рік з метою принесення або придбання необхідних приладів.

Відповідь. Коли Янукович утік за кордон, юрби людей увірвалися до Межигір’я. Пам’ятаю, у ЗМІ були саркастичні обурення. Де той знаменитий золотий унітаз? Адже про нього так багато говорили. Але його не виявили.

Поставимо запитання. Якщо не було золотого унітаза, чи означає це, що тоді немає й Межигір’я, немає багатомільярдної корупції тощо? Інакше кажучи, відсутність факту А не завжди означає, що немає й факту Б.

У статті немає прив’язки, що «придбання приладів» =

= «річні контракти». Переопрацювання сказаного в статті у вигляді якогось безальтернативного твердження — вигадка самого Держгірпромнагляду. Якщо він сам це вигадав, нехай тоді сам свої ж здогадки й спростовує. Нам же нема сенсу спростовувати те, чого ми не писали.

Більш того. Держгірпромнагляд вирішив зіграти роль загадкової жінки. Він не говорить, скільки річних контрактів з начальниками ЕТЦ було підписано насправді. Тримається якась інтрига — можливо, таких річних контрактів і зовсім немає.

Що ж. Коли у Держгірпромнагляду притупилася пам’ять, доведеться освіжити. Як мінімум, за останній час було укладено три річні контракти — з начальниками Донецького ЕТЦ (М. Малєєв), Житомирського ЕТЦ (Г. Антоненко), Чернігівського ЕТЦ (В. Тичина).

4. Вимога спростувати інформацію про вкладання низки ЕТЦ мільйонів коштів в облаштованість пансіонату «Нептун» та будування на території цього пансіонату котеджів віп-класу, один із яких належить особисто Голові Держгірпромнагляду.

Відповідь. Повернемося до Януковича і його всесвітньо відомої резиденції. Колишній президент, дивлячись чесними очими, міг сказати, що живе в маленькому будиночку, який поруч з пеньками для бігу. Чиє Межигір’я, Хонка, мисливські угіддя в Сухолуччі — не знає, ніякого відношення до них не має. Та й взагалі, у нього немає часу на задоволення.

Те ж саме можна сказати й щодо належності котеджу. Треба бути наївним, щоб думати — віп-будівля за документами обов’язково значиться на Хохотві. Є безліч способів приховати справжнього власника. І довести «ху із ху» практично неможливо. Передбачаючи подібні труднощі, редакція спеціально зробила акцент, що до отримання відповіді компетентних органів просить зазначену інформацію вважати неперевіреною. Приблизно так висловився й наш співрозмовник. У нього немає прямих доказів.

Так якого ж тоді спростування вимагає Держгірпромнагляд? Що інформація з котеджу Хохотви неперевірена? Ок. Спростовуємо. Вона перевірена. Але це не наші слова, так вимагає написати Держгірпромнагляд.

ПІСЛЯМОВА

Після виходу статті «Революції приходять і відходять — мафія безсмертна, або Нові-старі кадри в охороні праці» (№ 3 за 2014 рік) до редакції стали надходити відгуки — у статті лише верхня частина айсберга. Зловживань набагато більше.

Нам довелося звернутися за додатковою інформацією безпосередньо до всіх державних ЕТЦ системи Держгірпромнагляду.

На прохання про таку допомогу відгукнувся Денисенко Микола Михайлович, начальник Східного ЕТЦ. Ось фрагмент бесіди з ним.

Чому Ви погодилися відповісти на наші запитання? Чи є у Вас особистий конфлікт із головою служби О. Хохотвою?

— У мене з ним немає. Скоріше, у нього зі мною. Тут, напевно, кілька причин.

Усе розпочалося, коли ще президентом був Янукович. Нам у Харківську область поставили після мене нового начальника теруправління, такі кадри ще називають «донецькими». Начальником став Юрій Григорович Скрипник, уродженець Донбасу, який, до речі, непогано працював. Його підтримував колектив теруправління, а також керівництво області та міста. Але пропрацював він не більше двох років. З незрозумілих причин Скрипника швидко звільнили та поставили начальником його земляка, Ігоря Васильовича Пантелєєва. До цього Пантелєєв близько двох років працював у Сумах. У пресі з’являлася про нього суперечлива інформація. Посилаючись на місцеві Сумські ЗМІ, сайт «Міський дозор» писав, що в результаті призначення на керівну посаду Пантелєєва в Сумах «фактично відбувся перерозподіл більшої частки ліфтового ринку міста, на який ввійшли компанії, підконтрольні депутатам від Партії Регіонів». У перші дні роботи в Харківському теруправлінні Пантелєєв почав пропонувати, щоб за рахунок ЕТЦ зробили ремонт його кабінету. Орієнтовний підрахунок показував, що ремонт обійдеться десь у мільйон гривень. Правду кажучи, кабінет начальника теруправління завжди був і залишається в дуже гарному стані. Є все потрібне для роботи. Ні про який додатковий ремонт, а тим більше із джакузі, люстрами, новими меблями та іншою розкішшю, йтися не могло. Я відмовився. Це було однією з причин, з яких на мене озлилися.

Але є ще одна. У теруправлінні Харківської області працює мій син. За словами Пантелєєва, Хохотва дав команду, щоб він там не працював. Законних підстав для таких вимог не було. Крім того, у мого сина в Харкові родина, маленькі діти. Він не захотів піти чи переводиться до іншої області. Тоді перший керівник Служби сказав, що вживе заходів щодо нього.

І як після цього всього складаються відносини із центральним апаратом і теруправлінням?

— Зовсім нещодавно, з 8 по 11 квітня, під пристойним приводом перевірки Харківського теруправління приїжджала бригада з 12 осіб. З усієї України збирали. Начебто б жорстку економію коштів оголошено, а на відрядні, переїзд знайшлося. У нас ці перевіряльники теж активно попрацювали. Зауважень начебто їм виявити не вдалося. Думаю, це було «пристрілювання», підготовка до майбутніх перевірок. Хоча за 2012–2013 роки і за перший квартал 2014 року всі планово-економічні показники виконано і забезпечено ефективне управління підприємством.

Що стосується взаємовідносин з теруправлінням. Були часи, коли новий начальник ТУ, Пантелєєв, почав викликати техекспертів до себе і вимагати, щоб вони писали пояснювальні щодо складених ними експертних висновків («Чому ти це так написав? Чому отак?»). Загалом, намагався «трамбувати» наших спеціалістів. В результаті, думаю, він хотів керувати ними прямо. Були випадки, коли давав команду видати негативний висновок експертизи тому або іншому підприємству. Але після всіх цих подій я заборонив своїм експертам ходити до теруправління.

Друге, що він зробив — заборонив держінспекторам читати лекції в ЕТЦ. За законом їм дозволяється до 240 годин займатися викладацькою діяльністю в неробочий час. Десь 300–400 гривень виходило на місяць, що непогано для держслужбовця. На жаль. У нас слухачі хочуть, щоб саме інспектори, які працюють, викладали.

Чи перераховував Східний ЕТЦ кошти на придбання нерухомості?

— На підставі дозволу Держгірпромнагляду Східний ЕТЦ разом з іншими держпідприємствами нашої системи перерахували ТОВ «Дитячий оздоровчий центр ім. Ю. Гагаріна» близько 5,5 млн грн. Наше підприємство перерахувало 1 млн грн.

Розкажіть, будь ласка, докладніше про це придбання.

— Наскільки я знаю, там є проблеми з оформленням земельної ділянки. Та й сам цей об’єкт нерухомості в занедбаному стані.

Чи перераховував Східний ЕТЦ кошти на облаштування пансіонату «Нептун», що в Донецькій області?

— Ні.

А чи надавали Вам ЕТЦ безпроцентну позичку на виплату зарплати Донецькому ЕТЦ?

— Так, 1 млн гривень.

Чи надходили до Вас відомості, що керівництво теруправління змушує інспекторів «заганяти» підприємства до певних експертних організацій?

— До мене надходять такі сигнали. Наприклад, у мене є інформація, що інспекторами активно пропонуються послуги «Техінформсервіс», «Механізатор». І це все при тому, що в нашій області з державним ЕТЦ конкурують 37 приватних експертних фірм. У тому числі 8 уповноважених організацій. У жодній області немає такої конкуренції.

Від редакції. Деякі подробиці придбання «об’єкта нерухомості» у ТОВ «Дитячий оздоровчий центр ім. Ю. Гагаріна».

Майно державних підприємств належить державі, тобто формально кожному громадянинові нашої країни. Тому якщо держпідприємство робить багатомільйонне придбання — це стосується всіх. Отже, вихідні дані:

 • Запорізький ЕТЦ
 • Західний ЕТЦ;
 • Київський ЕТЦ;
 • Придніпровський ЕТЦ;
 • Східний ЕТЦ;
 • ДП «ГНМЦ»;
 • ДП «Редакція журналу «Охорона праці», —

за 5 766 733,00 грн придбали об’єкт нерухомості (договір від 29.04.2013 зі змінами від 13.06.2013). Продавець — ТОВ «Дитячий оздоровчий центр ім. Ю. Гагаріна».

Чому так таємничо купували? Більше 5 мільйонів — значна цифра. Чому інформація про це грандіозне придбання не потрапила ні на сайт Держгірпромнагляду, ні до відомчих ЗМІ? Не буду говорити за всіх, однак опитування декількох київських колег показало, що вони не знають про придбання. Усе це погано тхне. Найголовніше. Чому Держгірпромнагляд погодив придбання, якщо він тут ні до чого? Загалом, ми виклали факти. Що ж це було насправді — банальна схема розкрадання держкоштів чи турбота про трудові колективи — нехай кожен вирішить для себе сам.

 
РЕВОЛЮЦІЇ ПРИХОДЯТЬ ТА ВІДХОДЯТЬ — МАФІЯ БЕЗСМЕРТНА, або нові-старі кадри в охороні праці »